Andelar

Har du en eller flera andelar i Bullaregården får du rabatterat pris på hyran.

Vill du köpa andelar i vår vackra Bullaregård?

Just nu håller vi på att uppdatera vår andelslista. Vi har därför skickat ut brev till berörda andelstagare.

Hör av dig till Jessica på kontoret.
Måndag, tisdag & torsdag kl 08-14.00
Tel. 0525-503 58
eller maila: info@bullaregarden.se


GDPR

From 25 maj 2018 använder vi oss av GDPR policy gällande personuppgifter för våra andelsägare.
GDPR: Står för General Data Protection Regulation. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder.
Policyn finns att läsa nedan.